Czas na transport 021
Wiedza, która pozwoli natychmiast 
przyśpieszyć na drodze do celu.
Dowiedz się:
1. Wszystko o wynagrodzeniach i stawkach na 2024 r.
  ✓ podwyżka płacy minimalnej
  ✓ podwyżka prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia
  ✓ dwa terminy wypłat
2. Przegląd płac zagranicznych
  ✓ podwyżki stawek
  ✓ kontrole wypłaty wynagrodzenia
3. Sanitariaty
  ✓ przykłady wykorzystania, zasady naliczania, wpływ na koszty pracownicze

Eksperci
Kierownik Działu Ekspertów
Inelo Polska Sp. z o. o.
Kamil Wolański
Łukasz Włoch
Główny Ekspert ds. 
Analiz i Rozliczeń
Inelo Polska Sp. z o. o.
Bartłomiej Zgudziak
Zastępca Głównego Eksperta 
ds. Analiz i Rozliczeń
Inelo Polska Sp. z o. o.
+48
Rejestracja
Jesteśmy wiodącą na rynku europejskim firmą, która od ponad 20 lat wyposaża MŚP oraz liderów rynku transportowego w cyfrowe rozwiązania dla branży TSL z zakresu systemów satelitarnej lokalizacji pojazdów oraz oprogramowania do analizy i rozliczania czasu pracy kierowców.